Splatnosť

Definícia pojmu Splatnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Splatnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Splatnosť“

je dopredu dohodnutá doba, behom ktorej sa klient zaviazal splatiť úver.