Splátkový kalendár

Definícia pojmu Splátkový kalendár v ekonomickom slovníku. Výraz Splátkový kalendár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky a splátky, Investovanie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Splátkový kalendár“

Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

je stanovený postup splácania úveru, časový rozvrh splácaného úveru.

Je rozpis jednotlivých splátok úveru, uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve.