Splátka poistného

Definícia pojmu Splátka poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Splátka poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Splátka poistného“

Rozdelenie poistného na viaceré časti, ktoré je treba uhradiť v rámci jedného poistného obdobia. V rámci tohto obdobia musia byť uhradené všetky splátky, inak sa poistenie chápe ako neuhradené.