Spin-off

Definícia pojmu Spin-off v ekonomickom slovníku. Výraz Spin-off sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Spin-off“

spin-offs sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie (materskej firmy). Takouto primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna organizácia si zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novo založenej organizácie. Spin offs, ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii výskumu a vývoja štátneho sektora sa vytvárajú za účelom komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja.