Špecifikácia práce

Definícia pojmu Špecifikácia práce v ekonomickom slovníku. Výraz Špecifikácia práce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Špecifikácia práce“

Produkt analýzy práce – detailný prehľad vedomostí a fyzických a mentálnych aktivít potrebných pre vykonávanie úloh, ktoré predstavuje práca.