Špecifické poistné podmienky

Definícia pojmu Špecifické poistné podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz Špecifické poistné podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Špecifické poistné podmienky“

Niekedy sa tiež označujú ako zmluvné dojednania. Ide o konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizujú všeobecné poistné podmienky, najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.

Konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizuje všeobecné poistné podmienky najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.

Konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh.