Špecifická priorita

Definícia pojmu Špecifická priorita v ekonomickom slovníku. Výraz Špecifická priorita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Špecifická priorita“

(specific priority) – jedna z tematických priorít navzájom súvisiacich v rámci jednej strategickej priority stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 – 2013, s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.