Spätný lízing

Definícia pojmu Spätný lízing v ekonomickom slovníku. Výraz Spätný lízing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Spätný lízing“

jeho zmyslom je riadenie toku hotovosti, teda financovanie nájomcom, pričom dodávateľom predmetu lízingu je nájomca, ktorý predmet lízingu zvyčajne využíva. Pritom všetky riziká zostávajú nájomcovi a na konci predmet lízingu prechádza opäť na nájomcu.