spätný list

Definícia pojmu spätný list v ekonomickom slovníku. Výraz spätný list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „spätný list“

Spätné listy sú zostavené ako dodatok ku zmluve, aby sa v nich stanovili práva a / alebo povinnosti medzi oboma stranami, ktoré uzavreli zmluvu Tieto listy z nejakého dôvodu nemohli byť priložené ku originálu zmluvy. Tento výraz sa niekedy používa i na záručné listy, ktoré sú vystavené, ak stav naloženého tovaru stojí za povšimnutie a odosielateľ trvá na doručení čistých nákladných listov (bez poznámky o poškodení napr. obalu zásielky). Záručné listy sú povolené iba za výnimočných okolností.