spätné vyrovnanie

Definícia pojmu spätné vyrovnanie v ekonomickom slovníku. Výraz spätné vyrovnanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „spätné vyrovnanie“

Odpočet z inventáru súčiastok na sklade, ktoré boli použité na montáž a submontáž rozrastaním súpisky materiálu sčítaním vyrobených zmontovaných zostáv.