spätná väzba

Definícia pojmu spätná väzba v ekonomickom slovníku. Výraz spätná väzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby, Manažment výroby.

Definícia výrazu „spätná väzba“

Poslať nazad informácie k plánovaniu úlohy z okolitých plánovaní úloh alebo z činností plánovaných ako reakciu na informácie, získané v skoršom štádiu plánovania úloh (napr. : plány, prognózy, dodacie príkazy, objednávky, číselné údaje o skutočnom pohybe materiálu). Následkom toho môže nastať spätná väzba. Príklady: – spätná väzba z nižšej úrovne plánovania na vyššiu, uvádzajúc napríklad, že určité plány nie je možné realizovať; – spätná väzba informácií o množstvách dosiahnutých na rôznych úrovniach plánovania; – spätná väzba od dodávateľa zákazníkovi, ktorý uvádza, že určitá objednávka nemôže byť vybavená včas.

Spätná informácia o výsledkoch predchádzajúcej činnosti.