spätná logistika

Definícia pojmu spätná logistika v ekonomickom slovníku. Výraz spätná logistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „spätná logistika“

Riadenie a uskutočnovanie návratu reklamovaného a nepredaného tovaru, obalov a odpadov k recyklácii alebo k likvidácii.