Späť do Európy

Definícia pojmu Späť do Európy v ekonomickom slovníku. Výraz Späť do Európy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Späť do Európy“

– jedno z hesiel Nežnej revolúcie 1989 v Československu, ktoré vyjadrovalo ideál väčšej prosperity, bezpečnosti a demokracie. V súčasnosti má všeobecnú platnosť. Heslo vyjadrujúce snahu krajín strednej a východnej Európy stať sa členmi EÚ.