spádový dopravník

Definícia pojmu spádový dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz spádový dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „spádový dopravník“

Dopravník na prepravu sypkého alebo kusového materiálu pomocou pohybu po naklonenej rovine vyvolané tiažou dopravovaného predmetu.