SOLUS

Definícia pojmu SOLUS v ekonomickom slovníku. Výraz SOLUS sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky, Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „SOLUS“

(združenie na ochranu leasingu a úverov spotrebiteľom) – SOLUS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené 14. septembra 2005 na ochranu leasingu, úverov a ďalších vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. Účelom združenia je spolupráca, vzájomná pomoc a ochrana spoločných záujmov jeho členov najmä v oblasti zabezpečenia kvality pohľadávok vzniknutých z činnosti riadnych členov združenia a vytvorenie spoločnej databázy združenia. Spoločnou databázou združenia je databáza údajov o spotrebiteľoch, ktorí si neplnia svoje povinnosti súvisiace s činnosťou riadnych členov zduženia. Pravidlá pre vytváranie, správu a využívanie tejto databázy sú schvaľované členskou schôdzou združenia v súlade s platnými stanovami združenia.

je záujmové nebankové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii zadlžovania klientov, k prevencii rastu počtov dlžníkov, prispievať k zvyšovaniu vymáhateľnosti zostávajúcich dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. Solus spravuje databázu neplatičov členských spoločností. Home Credit je jeden zo zakladajúcich členov.