Socrates

Definícia pojmu Socrates v ekonomickom slovníku. Výraz Socrates sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „Socrates“

Program Európskej únie na podporu vzdelávania a vedy. Jeho podprogramom je program Erasmus, v rámci ktorého môžu vysoké školy získať finančnú podporu na realizáciu svojich medzinárodných aktivít v oblasti vzdelávania.