sociokybernetika

Definícia pojmu sociokybernetika v ekonomickom slovníku. Výraz sociokybernetika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „sociokybernetika“

využíva systémové myslenie a princípy kybernetiky v sociológii a ďalších spoločenských vedách za účelom analýzy spoločenských fenoménov, pričom zohľadňuje ich komplexnosť a dynamiku.