Sociálne minimum, životné minimum

Definícia pojmu Sociálne minimum, životné minimum v ekonomickom slovníku. Výraz Sociálne minimum, životné minimum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Sociálne minimum, životné minimum“

Za jeho synonymum možno považovať životné minimum. životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.