Sociálna skupina

Definícia pojmu Sociálna skupina v ekonomickom slovníku. Výraz Sociálna skupina sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Sociálna skupina“

osoby, ktoré zdieľajú svoju identitu na základe rovnakého pôvodu, spôsobu života alebo sociálneho postavenia. Príslušnosť k sociálnej skupine, ktorá je považovaná za prekážku v uskutočňovaní vládnej politiky, môže byť príčinou prenasledovania.