Sociálna podpora

Definícia pojmu Sociálna podpora v ekonomickom slovníku. Výraz Sociálna podpora sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Sociálna podpora“

(rodinné dávky) – Ide o rodinné dávky, financované zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, prostredníctvom ktorých sa štát alebo obec priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií (najmä narodenie, výživa a výchova dieťaťa). Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.