Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi

Definícia pojmu Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi v ekonomickom slovníku. Výraz Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi“

Je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Občanom v hmotnej núdzi sa poskytuje pomoc, a to formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Sociálnou dávkou je aj finančný príspevok štátu pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a finančný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.