Sociálna charta

Definícia pojmu Sociálna charta v ekonomickom slovníku. Výraz Sociálna charta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Sociálna charta“

– bola prijatá Európskou radou v decembri 1989. Ako výraz sociálneho rozmeru jednotného trhu obsahuje základné sociálne práva občanov EÚ. Charta nemá právnu záväznosť.