smog

Definícia pojmu smog v ekonomickom slovníku. Výraz smog sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „smog“

slovo smog vzniklo spojením anglického smoke (dym) a fog (hmla) a vytvára sa v podobe štipľavej clony najmä v mestách zaťažených dopravou a priemyslom pri súčinnosti počasia a emisií vo vzduchu.