služba

Definícia pojmu služba v ekonomickom slovníku. Výraz služba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „služba“

1. Aktivity vykonávané dodávateľom pre odberateľa, počas ktorých nenastáva žiaden presun vlastníctva tovaru. Napríklad rada, výskum alebo kontrola, preprava, atď. 2. (Technické služby) Ponúknutie technickej výbavy po tom, ako výrobok opustí továreň, napríklad na opravy, údržbu, zásobovanie náhradnými dielmi, atď. 3. (Dodávková služba) Aktivity vykonávané dodávateľom na zabezpečenie užitočnosti miesta i času pre odberateľov.