sľub

Definícia pojmu sľub v ekonomickom slovníku. Výraz sľub sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „sľub „

Súčasťou akademických obradov býva zvyčajne sľub, ktorý skladajú imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, novovymenovaní docenti a doktori vied, inaugurovaný rektor a dekani alebo čestný doktor.