Slovenská poisťovňa, a.s.

Definícia pojmu Slovenská poisťovňa, a.s. v ekonomickom slovníku. Výraz Slovenská poisťovňa, a.s. sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Slovenská poisťovňa, a.s.“

Poisťovňa so sídlom v Bratislave, vznikla 1. 11. 1991 zo Slovenskej poisťovne š. p. Pôvodná Slovenská štátna poisťovňa vznikla 1. 1. 1969 rozštiepením unitárnej Štátnej poisťovne (podľa zákona č. 82/1968 Zb.) na dve inštitúcie, a to Českú štátnu poisťovňu a Slovenskú štátnu poisťovňu. V roku 1991 sa stala najprv štátnym podnikom, neskôr sa pretransformovala na akciovú spoločnosť. Je univerzálnou poisťovňou s takouto územnou a organizačnou štruktúrou: generálne riaditeľstvo, závody a pobočky.