Skutočný vlastník, majiteľ

Definícia pojmu Skutočný vlastník, majiteľ v ekonomickom slovníku. Výraz Skutočný vlastník, majiteľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie.

Definícia výrazu „Skutočný vlastník, majiteľ“

Subjekt užívajúci výnosy, napr. skutočný vlastnik offshore spoločnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Beneficial Owner.