skupinová technológia

Definícia pojmu skupinová technológia v ekonomickom slovníku. Výraz skupinová technológia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „skupinová technológia“

1. Prostriedky kódovania súčiastok na základe ich podobnosti. 2. Zoskupenie súčiastok do produkčných skupín, ktoré je založené na podobnosti tak, aby sa súčiastky určitej skupiny mohli použiť pri spracovaní spoločne. 3. Spoločné zoskupenie rôznorodých prístrojov dohromady na vytvorenie skupiny zloženej z častí.