skupina výrobkov – druh výrobku

Definícia pojmu skupina výrobkov – druh výrobku v ekonomickom slovníku. Výraz skupina výrobkov – druh výrobku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „skupina výrobkov – druh výrobku“

1. Skupina výrobkov (dokončených alebo nie) charakterizovaná jednou alebo viacerými spoločnými vlastnosťami, napr. výrobnou technikou alebo príslušnosťou k určitej skupine výrobkov. 2. Súvislý súbor výrobkov obchodného typu a / alebo ich verzií určených pre konkrétnu oblasť trhu.