skupina skladovaných zásielok

Definícia pojmu skupina skladovaných zásielok v ekonomickom slovníku. Výraz skupina skladovaných zásielok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „skupina skladovaných zásielok“

Je kalkulovaná zásoba ktorá vznikla zo skutočnosti, že dodávka tovaru bola vykonaná v určitých sériách normovaných zásielok.