Skrytý faktoring

Definícia pojmu Skrytý faktoring v ekonomickom slovníku. Výraz Skrytý faktoring sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Skrytý faktoring“

Non-Notification Factoring (skrytý faktoring) – je to druh faktoringu, pri ktorom kupujúci nie je oboznámený s postupovaním pohľadávok. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Confidential Factoring.