skosená ukladacia debna

Definícia pojmu skosená ukladacia debna v ekonomickom slovníku. Výraz skosená ukladacia debna sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „skosená ukladacia debna“

Ukladacia debna aspoň s jednou šikmou čelnou stenou umožňujúca vyberanie materiálu z nastohovaných debien.