Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie

Definícia pojmu Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie v ekonomickom slovníku. Výraz Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie“

Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie sa pripisuje fondu agentúrou Morningstar na základe porovnania zvýšenej výnosnosti fondu s výnosnosťou bezrizikových nástrojov (pokladničných poukážok so splatnosťou 90 dní) s priemernou zvýšenou výnosnosťou fondov z danej kategórie podľa klasifikácie Morningstar. Po prepočte zvýšenej výnosnosti každého fondu Morningstar zaraďuje jednotlivé fondy do príslušných kategórií. Skupina 10 % fondov s najnižšími výnosmi patria do kategórie fondov s nízkymi výnosmi (low category return); nasledujúcich 22, 5 % fondov v kategórii z hľadiska výnosnosti patria fondy s nižšími ako priemernými výnosmi (below average), nasledujúcich 35 % fondov do kategórie s priemernými výnosmi (average), nasledujúcich 22, 5 % do kategórie s viac ako priemernými výnosmi (above average) a nakoniec 10 % fondov s najvyššími ukazovateľmi výkonnosti (high category return). Ak je priemerný výnos kategórie fondov nižší ako výnosy pokladničných poukážok, ako východiskový bod sa používa len výnosnosť pokladničných poukážok. Na rozdiel od iných štatistických ukazovateľov výnosnosti, pri výpočte tohto ukazovateľa sa neberie do úvahy zaťaženie. Pri hodnotení výnosnosti sa používa výnosnosť len za trojročné obdobie. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Category Return.