skončenie štúdia

Definícia pojmu skončenie štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz skončenie štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „skončenie štúdia“

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach. Okrem toho sa môže štúdium skončiť zanechaním štúdia, vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku, vylúčením zo štúdia z disciplinárnych dôvodov, neskončením štúdia v stanovenom termíne (viac ako dva roky po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia) a zrušením študijného programu ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu.