Škodová udalosť

Definícia pojmu Škodová udalosť v ekonomickom slovníku. Výraz Škodová udalosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Škodová udalosť“

Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných udalostí. Napr. pri havárii autobusu, ktorá predstavuje jednu škodovú udalosť, utrpí škodu päť poistených ľudí, a teda ide o päť poistných udalostí.