sklonené dopravné zariadenie

Definícia pojmu sklonené dopravné zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz sklonené dopravné zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „sklonené dopravné zariadenie“

Dopravné zariadenie, ktorým sa materiál prepravuje smerom nadol od vodorovnej roviny; najväčší uhol sklonu je daný vlastnosťami materiálu (sypný uhol, striasateľnosť a pod.).