skladové dodávky

Definícia pojmu skladové dodávky v ekonomickom slovníku. Výraz skladové dodávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „skladové dodávky“

Uspokojovanie odberateľov expedíciou objednaného materiálu (tovaru) vychystaného eventuálne skompletizovaného či skonsolidovaného zo skladových zásob. Doplňovanie zásob do skladu (skladovej siete), skôr optimalizovanej na základe metód tzv. riadenia zásob je nahradené riadením toku tovaru v celom logistickom reťazci s využitím informačných technológií podporujúcich celkovú optimalizáciu (zladený prietok reťazcom).