skladovanie

Definícia pojmu skladovanie v ekonomickom slovníku. Výraz skladovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „skladovanie“

Cieľavedomé prerušenie toku materiálu (tovaru) na stanovenom mieste (v skladovom článku logistického reťazca) po určenú dobu, pri ktorom materiál (tovaru) existuje vo forme zásoby a je chránený pred nežiadúcim vplyvmi. Tvorba zásob je sekundárna funkcia skladu. Primárna funkcia je uspokojenie potreby odberateľa, čiže expedícia objednaného materiálu (tovaru) v množstve, sortimentnej skladbe, kvalite, balení a pod. a v lehote (frekvencii) podľa požiadaviek odberateľa.