skladovacie náklady

Definícia pojmu skladovacie náklady v ekonomickom slovníku. Výraz skladovacie náklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „skladovacie náklady“

Náklady spojené so skladovaním určitého tovaru. Tieto náklady obsahujú: – podiel investovaného kapitálu, – n?klady na skladovac? priestor, – náklady spojené s riskom poklesu ceny a neschopnosťou predať výrobok. Poznámka: Pri určovaní výšky nákladov na skladovanie musíme robiť rozdiel medzi: 1. výpočtom nákladov z hľadiska ceny, 2. výpočtom nákladov pre stanovenie optimálnej úrovne zásob (kompromis).