skladová pozícia

Definícia pojmu skladová pozícia v ekonomickom slovníku. Výraz skladová pozícia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „skladová pozícia“

Poloha každého výrobku, fyzických zásob a nevybavených obstaraných objednávok v každom čase s ohľadom na vzájomný vzťah medzi očakávaným dopytom a / alebo požiadavkou.