skladová poloha

Definícia pojmu skladová poloha v ekonomickom slovníku. Výraz skladová poloha sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „skladová poloha“

Každá kombinácia názvu organizačnej jednotky a adresy umiestnenia ktorá je, alebo môže byť použitá pre skladovanie tovarov.