skladová politika

Definícia pojmu skladová politika v ekonomickom slovníku. Výraz skladová politika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „skladová politika“

Zásady so zreteľom na rozsah na ktorý by zásoby mali byť držané a kde a ako by mali byť realizované.