skladová bilancia

Definícia pojmu skladová bilancia v ekonomickom slovníku. Výraz skladová bilancia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „skladová bilancia“

Množstvo zásob nachádzajúcich sa fyzicky na sklade podľa inventúrnej správy.