skladné, stojné

Definícia pojmu skladné, stojné v ekonomickom slovníku. Výraz skladné, stojné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „skladné, stojné“

1. (V leteckej preprave) Kolísavé poplatky účtované dopravcom a/alebo zákazníkom za použitie prostriedkov na uloženie (Unit Load Devices), ktoré vlastní dopravca, nad rámec volnej doby uloženia zásielky. 2. Dodatočné poplatky uložené za prekročenie doby uloženia, ktoré sú zahrnuté v sadzbe a umožňujú použitie určitého zariadenia.