skládka

Definícia pojmu skládka v ekonomickom slovníku. Výraz skládka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „skládka“

1. Zložený materiál na voľnom priestranstve, 2. Dočasne vymedzený priestor na skladovanie, napr. časť voľného staničného priestranstva na prechodné uloženie prepravovaného tovaru.