skaziteľný tovar

Definícia pojmu skaziteľný tovar v ekonomickom slovníku. Výraz skaziteľný tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „skaziteľný tovar“

Tovar, ktorý rýchle podlieha skaze pôsobením mikroorganizmov alebo fermentov (napr. mäso, mäsové výrobky, čerstvé huby, chlieb a pod.); pri jeho preprave sú potrebné ochranné opatrenia proti vplyvom vysokých a nízkych teplôt (chladenie, vetranie vykurovanie a pod.).