Singulárna matica

Definícia pojmu Singulárna matica v ekonomickom slovníku. Výraz Singulárna matica sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Singulárna matica“

Singulárna matica (singular matrix) je matica, ktorej determinant je rovný nule.