Simultánne metódy odhadu parametrov s úplnou informáciou

Definícia pojmu Simultánne metódy odhadu parametrov s úplnou informáciou v ekonomickom slovníku. Výraz Simultánne metódy odhadu parametrov s úplnou informáciou sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Simultánne metódy odhadu parametrov s úplnou informáciou“

V metódach tejto skupiny sa pri odhade parametrov jednotlivých rovníc využívajú nielen údaje o všetkých premenných vstupujúcich do modelu, ale aj informácie o špecifikácii všetkých rovníc a o vzťahoch medzi rovnicami. Odhad parametrov pomocou simultánnych metód odhadu parametrov s úplnou informáciou týchto metód sa robí naraz pre všetky rovnice modelu pri jednom prepočte.