simulácia kapacity

Definícia pojmu simulácia kapacity v ekonomickom slovníku. Výraz simulácia kapacity sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „simulácia kapacity“

Technika simulovania kapacity, ktorá je potrebná, aby sa vyhovelo požiadavkám výrobného programu ešte predtým, než je pevne stanovená. Simulácia kapacity je obmedzená na kľúčové alebo kritické zdroje. Pozri tiež predbežné plánovanie kapacity.