simulácia dopravných situácií

Definícia pojmu simulácia dopravných situácií v ekonomickom slovníku. Výraz simulácia dopravných situácií sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „simulácia dopravných situácií „

traffic simulationImitácia skutočnej dopravnej situácie obvykle využívajúca počítačové modely, buď na mikro úrovni (jednotlivé vozidlá), alebo na makro úrovni (dopravné toky). – TRAFFIC SIMULATION – Imitating the real behaviour or traffic, usually use computer models, either on a micor level (individual vehicles) or on a macro level (traffic streams).